Brukervilkår for NOx-fondets portal

Disse brukervilkårene gjelder ved opprettelse av bruker i NOx-fondets portal.

Brukervilkårene bestemmer betingelsene for bruk av NOx-fondets portal og behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor denne tjenesten. NOx-fondet jobber for å gi deg en tilpasset og god opplevelse som bruker av portalen, ved spørsmål eller innspill så ta kontakt med oss.


NOx-fondets kjernevirksomhet er å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt. Portalen er en plattform hvor virksomheten kan tilslutte seg, rapportere NOx-utslipp og søke om støtte til urea.


Nedenfor finner du formålene vi bruker dine personopplysninger til. 

 

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger  
Behandlingsansvaret for personopplysninger ligger hos NOx-fondet (org nr. 992 523 522). Dersom du har spørsmål, eller om du ønsker å kontakte oss, kan du gjøre dette her: 

Vår postadresse er:

Postboks 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo

Du kan også kontakte oss på post@nox-fondet.no eller telefon 924 98 331. 

 

Formål med behandlingen  
For å kunne ta imot og behandle en tilslutning, innrapportert NOx-utslipp eller søknad om støtte til urea, er vi avhengige av at du gir oss informasjon om deg selv og virksomheten. I enkelte tilfeller må vi hente informasjon om deg for å kunne følge opp en søknad eller innrapportering. Eksempelvis kan vi hente din e-postadresse eller telefonnummer om du har endret disse og glemt å melde det inn til oss. NOx-fondet henter kun informasjon om eksisterende brukere som vi er avhengige av for å kunne oppfylle vår del av avtalen.

All informasjon du oppgir om deg selv ved registrering av bruker er personopplysninger. Vi vil behandle alle personopplysninger etter gjeldende personvernregler, og dine opplysninger blir ikke brukt til andre formål enn de ble oppgitt for.  

Du kan når som helst slette din brukerprofil i søknadsportalen, men din kontaktinformasjon i vårt behandlingssystem må oppbevares til ansvaret for søknaden eller tilslutningen er overført til en ny kontaktperson i virksomheten. Du kan endre ditt telefonnummer ved å logge på portalen og gå på min profil. For endringer i din e-postadresse må du ta kontakt med NOx-fondet.

 

Behandlingsgrunnlag for innsamling av personopplysninger  
For å samle inn og behandle personopplysninger må det finnes et behandlingsgrunnlag. NOx-fondet har vurdert at vi har følgende behandlingsgrunnlag: 

- Personopplysningsloven Art.6 nr.1 b, for å kunne samle inn og behandle personopplysninger som: navn, arbeidsgiver, telefon, mobilnummer og e-post, da behandling er nødvendig for å behandle tilslutning, rapportering og søknad om støtte til urea.  

- Personopplysningsloven Art.6 nr.1 c, for å kunne behandle opplysninger som: rapporteringshistorikk, da behandling er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelse som påhviler NOx-fondet.

 

Bruk og Analyser 
For å gi deg tilgang til vår portal og behandle virksomhetens tilslutning og søknader trenger vi noen grunnleggende personopplysninger.  

- Behandling: Vi trenger kontaktinformasjon for å kunne ta imot en søknad om tilslutning eller urea og NOx-rapportering i NOx-fondets portal, og e-postadresse og passord for at du enkelt skal kunne logge på og administrere din bruker.  

 

- Sikkerhet og brukervennlighet: For å gi deg tilgang til din informasjon og sørge for sikkerhet i søknadsprosessen har vi en personlig innloggingsløsning.

 

- Informasjon: Som søker eller kontaktperson i en tilsluttet virksomhet ønsker NOx-fondet å informere deg om endringer eller andre viktige offentliggjøringer relevant for din virksomhet.

 

- Betaling: Vi trenger dine personopplysninger for å kunne gjøre sikkerhetskontroller ved inn- og utbetalinger til din virksomhet.

 
- Kommunikasjon: For eksempel rapportering, søknader, innkommende og utgående henvendelser knyttet til din brukerprofil. 


Datalagring og systemer
 
NOx-fondet lagrer dine personopplysninger innenfor EU/EØS. NOx-fondet lagrer og behandler persondata i følgende systemer:

- Microsoft Azure
- Markedsføringssystem (ClickDimensions)

 

Databehandlere og tredjeparter 
Dine personopplysninger behandles av andre databehandlere, men kun for at NOx-fondet skal kunne oppfylle våre forpliktelser og behandle søknader. NOx-fondet selger med andre ord ikke dine personopplysninger videre. NOx-fondet oppgir ikke din informasjon til tredjepart uten at du blir informert. Du kan lese mer om dette i NOx-fondets personvernerklæring. 

I tilfeller hvor NOx-fondet bruker tjenesteleverandører for å utføre tekniske tjenester eller markedsføringstjenester på våre vegne, vil dette være nøye regulert i en Databehandleravtale. Levering av NOx-fondets tjenester og produkter innebærer lagring og behandling av data av tredjepart. 
 

Dine rettigheter  

- Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi lagrer og behandler, disse finner du ved å gå inn på min profil i portalen. For å få ytterligere innsyn må du legitimere deg ved å sende inn skannet førerkort eller pass.

- Du har krav på korrigering av dine personopplysninger dersom du mener vi har feil informasjon lagret om deg. Dette kan gjøres ved at du selv logger deg på min profil, eller ved å kontakte oss.

- Du kan be om å få utlevert dine persondata ved å ta kontakt med oss.

- Du har rett til å klage på behandlingen. Din klage kan du sende til NOx-fondet på post@nox-fondet.no eller til Datatilsynet.


Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler/cookies for å gjøre det lettere å bruke våre websider og personalisere visse deler av innholdet. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken webleser de har brukt.

Sikkerhet og personvern 
Ditt personverner viktig for oss i NOx-fondet og vi jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner, samt sikring av våre brukeres persondata.   

Vi gjennomgår jevnlig vår behandling av personopplysninger for din trygghet.  

NOx-fondets personvernerklæring ligger tilgjengelig nederst på vår hjemmeside.

Oppdatert 29.03.23